...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޖަމު
ނ.
(1) ކާތަކެތ ނަޖިހަށް ވުމަށް ވާ ބަދަލުތައް.
(2) ކާތަކެތި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާލިބޭގޮތަށް ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުވެގެންދާދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަމުނުބައިވުން . ހޮޑުލުން . ބަނޑު . ބަނޑުނުބައިވުން . ބަތުވިހަ . ބެކްޓީރިއާ . މައިދާ . މޭއެންދުން . ފިތް . ގިނިކާމާ ދޫނި . ގޮހޮރު . ޗިސްމޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ