...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޖާމު
ނ.
ދުނިޔެ އުޅުމުގެ މަސައްކަތަކަށް މީހުންގެ ބޮލާއި ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލައި، ކޮށައި ހަދައި އުޅޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޖާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ