...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާ
ނ.
(1) ކުކުޅުގެ ފިރިހެން އެތި.
(2) އަތޮޅެއްގެ އެތެރެވަރީގައި ވަށައިގެން ތިލަ ކައިރިފަށެއް އޮތުމާއެކު، އެތެރެ ފުންކޮށް ހުންނަ ތަންތަން.
މިސާލު:
އެދޯނި މިއަދު އެން އެޅީ ވަރަށް ދުރުގައި އޮތް ހަލަކުންނެވެ.
(3) ބައެއް އެއްޗެހީގެ އެތިއެތިކޮޅު.
މިސާލު:
އުޑުމަތީގައި ހާވިލާ ވަރަށްގިނައެވެ.
(ށ) ތިޔަ ހާމަސްކޮޅު ގެންނާށެވެ.
(ނ) ހާރަން.
(4) ލައްޕާފައި ހުންނަ ބައެއްތަކެތި ހުޅުވައިލުން.
މިސާލު:
ފޮށީގެ މަތި ހާކޮށްފި އެވެ.
(5) ފޭ.
މިސާލު:
ދޮރުފަތުގެ ހިންމި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަނުކަކުނި . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑަވާޅި . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިއުޅައު . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރާމުޖާދާ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރިސަ . ހަރުބީ . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަރުމަނިޔާ . ހަކަ . ހަކި . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހައި . ހައިހޫނު . ހައިކަ . ހައިޑައިނި . ހައު . ހައުރިހި . ހައުރު . ހައުރުދަން . ހައުޅަލަ . ހައުއެއްޑުން . ހައުދަހައި . ހައުދަހައިވާ . ހައުދު . ހައުލްގޮވުން . ހައްދު . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުދުރޯ . ހަވާލުޖެއްސުން . ހަވާސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ