...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާހޯލެވުން
މ.
(1) މީހުންތަކެއް އެއްވެގެން އަޑުގަދަކުރުން.
(2) މީހުންތަކެއް އެއްވެގެން ކިޔާ ނުކިޔާ އެއްޗެއް ނޭނގޭގޮތަށް ހަޅޭއްލެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ