...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާނ
އ.
(1) އާނއެކެވެ.
(2) ހޭއަރުވާލުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަރުމަނިޔާ . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަތް . ހަލާކު . ހަސްކާދިނުން . ހާނިކަ . ހާނިއްކަ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިރިގައު . ހިރުކެނޑި . ހިމާރުކުލުނު . ހިތިވުން . ހިތްގަދަ . ހިތްގަދަކަން . ހިތްގަދަވުން . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހޯނު . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނިވާފަތްގަނޑު . ނެތިނުބައިކިއުން . ރަހުއިތެޔޮ . ރަންކޮކާބުރުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރުއްގަލުބޭސް . ރޫޙާނީކަން . ރެހަން . ރެވިތެޔޮ . ރޯހާ . ރޯފިލުވުން . ބަނބުޅަންބޮނޑި . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަންޑާރަދުރޯ . ބައްޅިރޯނު . ބައްސައިލުން . ބަދަންތެޔޮ . ބަދައަށްދެމުން . ބަޑިހެލުން . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބާރަގަން . ބާދަނޑި . ބިކަހިގުން . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބިލެތްމަލާފަތް . ބިލެތްދަފި . ބިސްތާނަ . ބުންހިއްޕިލަވަބައި . ބުރާންތިވުން . ބޮނބިފަޅީވައި . ބޮނޑިބަންދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ