...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާނީއްކަ
ނ.
(1) ލިބޭ އެތިފަހަރަކުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުން.
(2) އަނިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާދިނުން . ހާނިކަ . ހާނިއްކަ . ހިތްގަދަ . ހިތްގަދަކަން . ހިތްގަދަވުން . ރުއްގަލުބޭސް . ބުރާންތިވުން . ބޮނބިފަޅީވައި . ކަށިމަތި . އަނިޔާ . އަނިޔާކުރުން . އަރާ . އަވަދި . އަވަދިކޮށްލުން . އަދަބުދެއްކުން . އަލިފާނޯތް . އިރަމައު . އުނގުރުޖެހުން . ވިއަރި . މަރަށްތެޅުން . ފާވުން . ފިލާގަނޑުބަނުން . ފުރަގަސްފަރާތްފޭބުން . ދުންކާލިއެރުވުން . ދުވަސްދުއްވާލުން . ތަޅައިލުން . ތަޅައިދުންކާލިއެރުވުން . ތެއްރެ . ގެއު . ގެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ