...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާރު
ނ.
(1) ރޯދައަށް ހުރުމަށްޓަކައި މެންދަމުގެ ފަހުގައި ކާ ކެއިން.
(2) އަންހެނުންގެ ކަރުގައި އަޅާ ގަހަނާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހައުރު . ހައުރުދަން . ހަތްއަޖައިބު . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާރުދަން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަވުން . ހިތުން . ހޫނުވުން . ނައްކާރަ . ނައްކާރަޖެހުން . ނަޞާރާދީން . ނެރުން . ރީމު . ރޭކުރުވުން . ބަހާރުއައުން . ބާގައެރުން . ބީލަން . ޅެންބައި . ކަށިވިދުރި . ކާވެނީގެރޮނގު . ކުޅިބޯކިބާ . ކުޅިމީރު . ކޮންތާކު . އަމަލު . އަމަލުވުން . އަލާކެނޑުން . އަޑުއެރުވުން . އާދޭ . އިހު . އިޝްތިހާރު . އެބަ . އޭރު . މަލާފަތްއެޑުން . މަސްތުވުން . މިހިނދު . މިކައު . މިކަލެ . މިކަލް . މިކޯ . މިތަންވަޅު . ފަހަން . ފަތަފޮޅިދަށުލީ ފަތްގަނޑު . ފާސްކުރިހެދުން . ފިހުނުބަނބުކެޔޮ . ފުރަންކަރަ . ފުރޭތަހިފުން . ފެންކުޅި . ދަމިކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ