...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާބޮނގަ
ނ.
ކުރަން އުޅޭ ކަމަކަށް ފައިދާއެއް ނުވާގޮތުން ހިނގާ ބިނގާ ވުމާއެކު ލަވާ ހަޅޭއްފަޅޭއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާބޮނގުލެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ