...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާޅަލަ
ނ.
ލަކުޑީގެ ކީލިހިމުން މެދުމިނު ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ބޭހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުޅަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ