...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން
"ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން" މ.
(1) މަސްއައިނެއްގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ނުފެންނަނީސް ކަނޑަށް އެންއުކަމުން ދުއްވުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްކުރާނެ ގޮތެއް ފެނިނެތީސް އެކަމެއް ކުރާން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ