...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާކައިލުން
މ.
(1) އެކައްޗެއް އަނެކައްޗެއްގައި ކާއްތައިލުން.
(2) ދިޔާއެއްޗެއް ހިކިއެއްޗެއްގައި އުނގުޅައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތަރުލުން . ފަތުރައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ