...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާއްޔޯ
އކ.
ޖަނާވާރު ދުއްވުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ހިތާނުވުމުގެ ގޮތުން އިންސާނުންނާ ދިމާއަށްވެސް މިބަސް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ