...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާވިޔާ
ނއ.
(1) ވިއްސިވިހާލި.
(2) އެކުވެފައިހުރި އެއްޗެއް ރޫޅެމުންދާ.
(3) ވަކިވަކިވަމުންދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްނަރަކަ . ހާކިސް . ވައިބަލާކަށިގަނޑު . ވިހާލި . ވިހާލިވުން . ވިއްސިވިހާލި . ވިއްސިވިހާލިވުން . ވިއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ