...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާމަ
ނއ.
(1) ނިވަލެއްނެތް.
(2) ހުރަހެއްނެތް.
(3) ދިމާޔަށް.
(4) ހާސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާ . ހާ . ހާވުން . ހާސާ . ހާޔަށް . ހިތްބަންޑުންކުރުން . ހުޅުވުން . ނިވައިރޯޅި . ނިވާ . ނިވާކަން . ރަންނާބޯލި . ރަދި . ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ރޯ . ރޯމާކާޅު . ބަރަހަނާ . ބިތުފަންގިނެގުން . ބޮކިދަނޑި . ބޮލި ދިއްލުން . ބޯށި . ކަށިފެންމަހަ . ކަރެދާހެމަލާ . ކާޅަ . ކާމަސް . ކުދެމަހަ . އަނގަމަތި ދޯނި . އަވާމެންދުރު . އަލިވުން . އިހިކެނޑި . އިހިކޮނޑިމައްކާރި . އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން . އުސްފުމުން . އުޑު . ވަގުތުގައު . ވެއްޖިއްޔާރަނާހަމަ ނުވެއްޖެއްޔާ މަރާހަމަ . ވޯޓަށްއެހުން . ވޯޓުދިނުން . ވޯޓުލުން . މައިދާން . މަސްކުނޑި . މަޔާއިނު . މާރުކޭޓު . މެދުއުޑު . މޮޓޯ . ފަނުމަސް . ފަންމަސް . ފަރުދާކެހުން . ފަތިފުށްކިޔުން . ފަތުރައިލުން . ފަލުކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ