...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާމަސް
ނ.
އަރިމަސްގަނޑަކަށްނުވާ، މަހުގެ އެތިއެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާ . ރަންނާބޯލި . ކަށިފެންމަހަ . ކާމަސް . ކުދެމަހަ . ފަނުމަސް . ފަންމަސް . ފެލިމަސް . ތުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ