...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާދަހާ
އ.
"ހާދަ" މިބަސް ގަދަ ކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުދަހައި . ހައުދަހައިވާ . ހާދަހާވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ