...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާތްތެރި
އ.
މީހެއްގެ ކަމެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފުރިހަމަކަމުން ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާފުކަމުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
މިސާލު:
ހާތްތެރި! ތިޔަހަރަ ހިނގުމެއްތާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާތްތެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ