...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާލަކުންނާދަލަކުން
ކއ.
"ހާލަކުން ފަހަރަކު" މިބަސް ގަދަކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
ހާލަކުން ނާދަލަކުންވެސް މިގެއަކަށް ވަދެއެއް ނުލާނެންޏަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ