...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާލި
ނ.
(1) ދޫނިސޫފާސޫފި ބިސްއެޅުމާއި ވިހެއުމަށް ހަދާތަންމަތި.
(2) ޖާގަ.
(3) މަޖާޒު:
ފޮރުވިގެންތިބެ ނުބައިކަންތައްތަކެއް ހިންގާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާވިޔާ . ހާވިޔާވުން . ހާލިހެދުން . ހާލިނެގުން . ހޭވުން . ނިހާލި . ނިހާލިބަނުން . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ރޮނޑު . ބިސްހާލި . ބިސްމަޅި ދުއްވުން . ބޮއްސުންލުން . ވިސްވިސްކެޅައުން . ވިސްވިސްކެޑުން . ވިސްވިސްވުން . ވެހާ . މައިނާ . މާރޮނޑު . ފަށާވީސް . ފީވަލުރޮނޑު . ފުނާގަނޑު . ދަތިވާކުރުން . ތަޅައިބުރުއްސުން . ގޮތްވަށް އޮތް ބިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ