...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާލިނެގުން
މ.
(ޏ) އުދުހޭ އެއްޗެހިތަކެއް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބައިބަޔަށް އެކުގައި އުދުހުން މިސާލު:
(ހ) ފުޅަނގިތައް ހާލިނަގަން ފަށައިފިއެވެ.
(ށ) އެތާނގައި މަދިރި ގިނަކަމުން ހީވަނީ ހާލިނަގާހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ