...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާލިގަބަ
ނ.
(ސ) (1) ލާނދާބަންނައިރު ބަރިކުރެވިފުޅާ ކުރުމަށް އަރުވާ ވަކިވައްތަރެއްގެ މަޅިއެއް.
(2) މަޖާޒު:
އޮޅުވައިލުމަށްޓަކައި ތަކެތި އެކިއެކި ތަންތާނގައި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ