...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާގޯށި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްގޮނިކޮށް ހުންނަ ކުޑަގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާގުހުރު . ހާގުހުރެ . ހާގޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ