...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާސް
ނ.
(1) ދިހަސަތޭކަ 0001.
(2) ނުތަނަވަސް.
(3) ބަންދުކަމުގެ ސަބަބުންވާ ދަތި.
(4) ނޭވާލާން ވާއުނދަގޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފުސްވުން . ހާސްކަން . ހާސްވަޅު . ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން . ނުތަނަވަސްވުން . ނުތަނަވަސް . ނުތަނަވަސްކަން . ނޭވާހިފެހެއްޓުން . ނޭވާގެކޮޅަށް . ބައިލައްކަ . ބިލިޔަން . ބިޗޫ . ބޮލަށްއުނދަގޫވުން . ބޮލިފާ . ބޮޑުޞަލަވާތް . ބޯގޮވުން . ކަމެއްދަމެއްބޮޑުވުން . ކުނބުރޮށިފަނި . ކޮށިވުން . ކޮއްޓޭ . އާހަށްއެރުން . އިރުވިދިފައިއިންމާކަނައެއްހެން . މާރުއްފާނި . މާރުއްޕަނި . މާފައްގޯނި . މާފާފަނި . މާފާގޯނި . މިލިމީޓަރު . މިލިގުރާމް . މިލިޔަން . މެޓްރިކްޓަން . މޭބޮޑުވުން . މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އައުން . ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލިން ފަސްކޮނެލަ ކޮނެލާ ހުރުން . ފައު . ފިނިބަލި . ފިކުރު . ފިކުރުހުސްވުން . ދަހަސާސްތުރަ . ދެކަޅިއެރުން . ދެލޯމުދުނަށް އެރުން . ތަންދޮރުކުޑަވުން . ތަހުލީލު . ތަހުލީލުކިއުން . ތެޅިފޮޅިގަތުން . ތެޅިފޮޅުން . ތެޅުވުން . ލައްކަ . ލިޓަރު . ގުރާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ