...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާޑު
ނ.
ފަރުމާނު ކުނބާ ދުރުވިޔަނުދޭން ބައްދާމަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަ . ހާޅަ . ހާޅަކައްޕި . ހާޅަގޮއްޑޯ . ހާޅާގޮއްޑޯ . ހާޅު . ހާޅެހަންކާ . ހާޅެޔާ . ހާޑަށްދެމުން . ހާޑަށްތިރިކުރުން . ހާޑުހައް . ހާޑުކައްޕި . ހާޑުމަޅި . ހާޑުވައު . ހާޑުވާ . ހާޑުމަތީދޮށިއެޅުން . ހާޑުފަށް . ހާޑުފޯއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ