...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާޑުމަޅި
ނ.
ރިޔަލުގާ ހާޑުލާން ބޭނުންކުރާ ވަޅުގައި ފަރުމާނާއެކު ކުނބު ކުރީގައި އަޅުވަން ހަދާމަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޑަށްތިރިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ