...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާޔަށް
ކއ.
(1) ހާމަޔަށް.
(2) ދިMާޔަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިމުޑުދާރު . ހިލަން . ނިމެއްކުހަރާމީ . ބަތާހަރާމީ . ބަޔާނާ . ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން . ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް . އޮގަރުމަސް . ފަސްމާވަގު . ލޮލުކަޅީގައިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ