...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާޖަތް
ނ.
(1) ބޭނުން.
މިސާލު:
އޭނާގެ ހާޖަތް ފުދިއްޖެއެވެ.
(2) ހާޖިވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖަތް . ހާޖިތް . ބޭނުންތެރި . މާގެފިލި . ދޯލިބޯލިކުރުން . ސޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ