...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނދި
(1) އަޑި.
މިސާލު:
ހިނދިބަނޑު.
(2) އަޑިކޮޅު.
(3) ވައިރޯޅި ނެތިވެފައި އޮންނަމަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހިނދި . ހިނދި ދަހަނގު ވުން . ހިނދިވަޅޮ . ހެނދި . ހެޔޮރޯޅިފަށް . ރަސްގުއްލަ . ރޯޅިވެއްޓުން . ކަންޏާކަގަ . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ވަކިފުއް . ވައިހިޔަނި . ވައިހިޔަނިފަށް . ވައިރޯޅިނުކުތުން . ވައިރޯޅިވެއްޓުން . ވެކުސިން . މަޑުޗަކުންޗައްޕާސް . ފާންވުން . ފެންހިންދުން . ފެންގަނޑު . ދަހަނގު . ދަހަނގުވުން . ލަޑިކަޖެހުން . ލޮނު . ގަނޑަލޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ