...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނދިވަޅު
ނ.
(1) ލަގޮނޑިވަޅު.
(2) މޭކަށިގަނޑު ކޮޅުގައި ހުންނަ އަޑިކޮޅު.
(3) ކަންކަށީގައި ހުންނަ އަޑިކޮޅު ފަދަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދިވަޅޮ . ހެނދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ