...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނދުން
މ.
(1) ކެކިކެކިފެން ހުސްވުން.
(2) ދިޔަވަރު އަޑިވުން.
(3) އޮއްވަޅު ކުޅޭއިރު ހުސްވަޅަކަށް އަތްހުސްވުން.
މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރަމުންގޮސް ގަސްތުކުރި ގޮތަށް ނުވެވި އެކަމެއް ހުއްޓުން.
(4) ކަނޑުގައި ހިފާވަރަށް ވައިރޯޅި ނެތުން.
(5) ފުފިފައި ހުރި އެއްޗެއް ހައިވުން.
(6) ރޮމުން ރޮމުން ނުވަތަ ހެމުން ގޮސް ނޭވާނުލެވޭ ވަރުވުން.
(7) ދިޔާއެއްޗެހި އާތްވަށް އަރާހުސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިކުރޮޅިވުން . ހިކުން . ޅަފީ . ޅަފީވުން . އޭރުން . ފެންހިކުން . ފޮނުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ