...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނދޫ
ނ.
(ބ) (1) އާރުނުލާވަރުގެ ލަކުޑި.
(2) ގަސްގަހުގައި ގަންނަޅަވަކި.
(3) (ޅ) ޅަނދޮޅު.
މިސާލު:
މިގަހުގެ އެންމެ ހިނދޫ ކުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދޫ . ނަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ