...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނގަހަލި
ނ.
(1) ދާބަންނަރޮދި އޮޅައިގެން ގެންގުޅޭ އެތި.
(2) ކިނާރީ ވިޔަން ކަސަބު އޮޅައިގެން ގެންގުޅޭއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގަހެލި . ހެނގާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ