...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނގަމަސް
ނ.
(ސ) އަނގަބޮޑު ރަތްކުލައިގެ ލޮނދިމަހެއް.
މިއީ ރަތްމަސް ފާޑު މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޅުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ