...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނގާޞަލަވާތް
ނ.
އިހުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތް ޒިޔާރަތްދޮށުގައި ކިޔެވި ޞަލަވާތް.
މިޞަލަވާތް ކިޔަވައި އުޅުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޒިޔާރަތެއް ދޮށުގައެވެ.
މާލޭގައި ހުރިހާ ޒިޔާރަތްވަށާ ޖެހުނީމައި، އަނެއްކާ ފަށަނީއެވެ.
މިކަމަށް ގެންދާ ކޭން ކައްކަނީ ކަބާފާނު ގަނޑުވަރުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ