...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނައިގަތުން
މ.
(1) ޝަރުޢީގޮތުން ފެންވެރުން.
(2) ބޮޑު ޙަދަޘު އެރެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންވެރުން . ގިރާކެނޑުން . ސާޅީހަށްހިނައިގަތުން . ސާޅީހަށްފެންއެޅުން . ޖުނުބު ކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ