...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނި
ނ.
(1) ބިންގަނޑުގައި ހަރުކޮނެގެން އުޅޭކުޑަކުޑަ ސޫތްޕެއް.
މީގެ ބާވަތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.
(2) މޫނާއި އަނގައިން ފައުޅުވާ އުފާވެރިކަމުގެ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުހަނަ . ހަލޫހިނަ . ހިނަ . ހިނަހެރަ . ހިނާ . ހިނިހަރު . ހިނިހޮރު . ހިނިކު . ހިނިއަންނަ ކަހަލަ . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިގަތުން . ހިންޏަ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހެއްވާމީހާ . ހެއްވުން . ހެވުން . ރަކިހިނި . ރައޮހިނަ . ރަތްހިނި . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބިސްހިނި . ކަށިހިނަ . ކަށިއެޅުން . ކަނޑަހިނި . ކަޅުހިނި . ކިނބިހިނި . އުތުރުން . މައުހިނަ . މަލްހިނާ . ފިޔަލީހިނި . ފޮރިކުނޑި . ތަންފޮނި . ސަމާސާ . ޖޯކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ