...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުހަނަ . ހަލޫހިނަ . ހިނަ . ހިނަހެރަ . ހިނާ . ހިނިހަރު . ހިނިހޮރު . ހިނިކު . ހިނިއަންނަ ކަހަލަ . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިގަތުން . ހިންޏަ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހެއްވާމީހާ . ހެއްވުން . ހެވުން . ރަކިހިނި . ރައޮހިނަ . ރަތްހިނި . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބިސްހިނި . ކަށިހިނަ . ކަށިއެޅުން . ކަނޑަހިނި . ކަޅުހިނި . ކިނބިހިނި . އުތުރުން . މައުހިނަ . މަލްހިނާ . ފިޔަލީހިނި . ފޮރިކުނޑި . ތަންފޮނި . ސަމާސާ . ޖޯކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ