...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނިހަރުބަވާސީ
ނ.
ގިނަ އަނގަތަކެއް ލައިފައި ހުންނަ މު ލިހި.
މިމުލިހި ޖަހަނީ ފުރަގަސް ފަރާތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ