...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނިކު
އ.
(ސ) ތިޔަކަމެއް ނުވާނޭ ނުވަތަ ނުކޮށްދޭނަމޭ، ފޫހީގެގޮތުން ބުނާ މާނައިގައި ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ކަލެއަށް ހިނިކު!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނިކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ