...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނިވަރުނަ
ނ.
އެންމެ މާތް މީހުން ހޭ ހިނި.
މިބަސް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ނިސްބަތްކޮށް ލިޔާލިޔުމާއި ދައްކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ