...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ.
"ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ކިތަންމެ އުނދަގޫކަމެއްވެސް އެކަމަކާ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ފުރިހަމަ ކުރެވިދާނެކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ