...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނެއިން
ނ.
(1) ޝަރުޢީ ފެންވެރުން.
(2) ބޮޑު ޙަދަޘު އެރެގަތުން.
(3) ހިނެއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދަސުވެރިކަން . ހިނެއުން . ބޮޑުޙަދަޘް . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިކަން . ފެނަކާމަތިވުން . ސާޅީހަށްހިނައިގަތުން . ޖުނުބު ކެނޑުން . ޙަދަޘުވެރިވުން . ޙަދަޘުވެރިޔާ . ޙަދަޘް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ