...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނޭ
ނ.
(1) ވެލާ، ކަހަނބު ފަދަތަކެތި ބިސް އަޅައިފައި، އެތަން ފޮރުވުމަށް ފަސްގަނޑަށް ހަދާގޮތް.
މަޖާޒު:
(2) ފަސްގަނޑު ހާވައިފައިހުންނަ ހުރުން.
(3) ތަންމަތިއަޅައިފައިހުރި އެނދެއްގެ ފޮތިގަނޑު ބޮނޑިކޮށްލައި ބާލިސްތަކާއި އެއްޗިހި އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނާ ޖެހުން . ހިނޭޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ