...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނޭޖެހުން
މ.
(1) ވެލާ ކަހަނބު ފަދަ ތަކެތި ބިސްއަޅައިފައި ބިސްވަޅު ނާންގާން ފަސްގަނޑު އެގޮތް މިގޮތަށް ހޭވުން، މަޖާޒު:
(2) ބިންމަތީގައި ނުވަތަ ފަސް ފުންޏެއްގައި ބަކައެޅުން.
(3) ގައިގެ އެތަން މިތާގައި އުނގުޅޭ ގޮތަށް ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރުން.
މިސާލު:
ރިހާކުރު ނުވަތަ ދިޔާހަކުރު ފަދަ ތަކެތިން ހިނޭޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނާ ޖެހުން . ހިނޭޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ