...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިންމަތްތެރި
ނއ.
(1) ސާބިތުވެހުރުމާއެކު ހިތްވަރުކުރާ.
(2) ގަސްތުކުޅަ ކަމެއްގައި ކެތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ.
(3) ގަދަޔަށް ހިތްވަރުކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ