...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިންމަތްތެރިކަން
ނއނ.
(1) ސާބިތުވެހުރުމާއެކު ހިތްވަރު ކުރާކަން.
(2) ގަސްތުކުޅަކަމެއްގައި ކެތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާކަން.
(3) ގަދަޔަށް ހިތްވަރު ކުރާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ