...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިންމި
ނ.
(1) ދެއެތިގަނޑެއްގެ ދެކައިރިބެދޭތަން.
(2) ދެއެތިގަނޑު ޖެހުނީމާ ޖެހޭތަން އެނގޭން ހުންނަ ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާ . ހިމުންވުން . ބޮނބިފަތް . ކަތިފަތޮޅު . ކޮޅުން . ކޮޅުވުން . އޮޑިކޭ . މަދަން . މަދަންއެޅުން . ފުޓުނިއެޅުން . ދޭތިބެއްދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ