...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިންމުން
މ.
(1) ތަރާފަތުގައި ގަނޑުލުން.
(2) ކައްކަން ގެންގުޅޭ ވިރިކެކޭ ތަކެތީގައި ހެދޭ ލޯވަޅު ބެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ