...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިންދުން
މ.
(1) ކައްކައިކައްކައި ފެން ހުސްކުރުން.
(2) ކައްކައި ފެން މަދުކުރުން.
(3) އެއްޗެއްގެ ބައްޓަމުން އަޑިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންހިންދައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ