...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިންދުކޮކާބިބީ
ނ.
ކޮކާބިބީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދެއަރިމަތީގައި ހުދުކުލަ ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ބޮލުގައި ލޯހުރަސްކޮށް ކަޅުކުލައިގެ ވަރަށް ފުޅާ ރޮނގެއް ދެމިފައި ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކޮތަރިބައިގައި ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ދެކަތްޕަށް ހުންނަ އަޅިކުލައިގެ ފަނޑު ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ