...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިންދުދިދަމަސް
ނ.
ދިދަމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަޅުފަޅާއި ފަރުފަރުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ތަލަމައްޗާއި ލޮލުގެ މަތީފަރާތުން ކޮޅަށް އޫކޮށް އުފުލިފައި ހުންނަ އުފުލުންތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގައި ހުންނަނީ ހުދުކުލައާއި މުށިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ